ZingevingArnhem

Zingeving: de gesprekken

In een of meer gesprekken gaan we samen op zoek naar zingeving, naar antwoorden. Daarvoor moeten we eerst de hulpvraag helder krijgen. Waar zitten voor u de knelpunten? Ik stel snel vast wat er aan de hand is. Dan kunnen we meteen aan de slag met het zoeken naar zingeving.

Duur van de zingevingsgesprekken

Hoeveel gesprekken er nodig zijn, is moeilijk te voorspellen. Soms is een sessie genoeg. Maar een groeiproces kost toch vaak wat meer tijd. De antwoorden op uw vragen wat betreft zingeving liggen meestal wat dieper verborgen. Zo’n persoonlijke zoektocht naar zingeving vergt vaak meerdere gesprekken.

Groeiproces

Om het groeiproces op gang te brengen, stel ik de juiste vragen. Prikkelende vragen. Ik houd u een spiegel voor. Bied een andere kijk op de zaak. Ga met u op zoek naar de rode draad in uw leven. Zijn er patronen te vinden, en zo ja: wat betekenen die? Hoe kunt u ervaringen integreren in uw leven? Ik zet u in beweging, ben de katalysator. Maar het is aan u wat u ermee doet. U bepaalt zelf uw groei.

Eerlijk

Als ik daar aanleiding toe zie, verwijs ik eerst naar de huisarts of door naar een andere specialist. Het kan ook zijn dat de vraag niet bij mij past. Als geestelijk begeleider ken ik mijn kracht, maar ook mijn beperking. In alle gevallen ben ik eerlijk tegen u. Meestal kunnen we gewoon samen aan de slag.

Helend

Zingevingsgesprekken zijn hard werken voor u. Het kan confronterend zijn om in de spiegel te kijken. Terugkerende patronen onder de loep te nemen. Signalen te herkennen die erop wijzen dat u op het juiste pad zit. (Of niet). De zin van uw leven te vinden. Maar het werkt ook helend, zodat u zelf weer verder kunt. Zicht heeft op uw levenspad. Meer mens bent.

Resultaat

Het ultieme resultaat van geestelijk begeleider? Dat u zegt: ‘Ik had deze ingrijpende gebeurtenis niet willen missen. Het was misschien wel het beste wat me had kunnen overkomen.’ Dat is vast meer dan u zich nu kunt voorstellen. Maar denkt u zich eens in hoe het zal voelen als u kunt zeggen:

‘Ik kan weer verder’

Worstelt u met levensvragen? Laten we het er samen over hebben. Neemt u contact op?

Vragen over het leven?

U heeft levensvragen en wilt daar graag over praten met iemand die u helpt antwoorden te vinden?

Neem contact op

Eerste gesprek

Neem contact op met Maria Vloet van Zingeving Arnhem. Zij beantwoordt al uw vragen en vertelt u alvast iets over haar werkwijze. Als u dat wenst maken we dan meteen een afspraak voor een eerste gesprek.

Contactgegevens

Uw gesprekspartner

Overlijden, ernstige ziekte, echtscheiding, ontslag. Spirituele -, religieuze – of bijna-doodervaring. Wat betekent dit voor uw leven? Maria Vloet is uw gesprekspartner en helpt u bij het vinden van een persoonlijk antwoord.

Laten we samen op zoek gaan

Heeft u liever dat ik u bel?

First