De weg van Zingeving

Het leven neemt soms vreemde wendingen, waardoor je je afvraagt waar doe ik het voor. En als je dan de moed hebt om in je zelf op zoek te gaan naar antwoorden vind je aanwijzingen voor jouw doel hier op aarde en in dit leven, “De weg van Zingeving”.

De weg van Zingeving

Zo schrijft psychiater C.G. Jung, dat de zoektocht naar de zin van je leven het leven sowieso al zinvol maakt. Het is een boeiende tocht, een innerlijke reis, die het nodige van je vraagt. Het brengt je uiteindelijk rust en vrede met jezelf.

Als we de menselijke ontwikkeling zoals omschreven door Jung onder de loupe nemen, dan zien we dat Jung een aantal stadia onderkend. Hij noemt deze ontwikkeling ons individuatieproces, wat letterlijk betekend ondeelbaar worden, één geheel dus.

De buitenkant en de binnenkant

Een eerste fase is het onderkennen van een binnen en een buitenkant van je persoonlijkheid. Om ons in de buitenwereld te gedragen zetten we een bepaald masker op, de persona genoemd. Het masker kan in elke situatie anders zijn, zoals je ook in je rol als moeder anders bent dan als collega op het werk. Bovendien is het opzetten van een masker niet verkeerd, het beschermt je ook tegen prikkels en andere invloeden die op je in kunnen werken. Het is de kunst onderscheid te maken tussen je buitenkant, de rol die je vervult, en je binnenkant. Als je je volledig vereenzelvigt met je masker komt je persoonlijke ontwikkeling in het gedrang. Je wordt dan als het ware je rol. Als de buitenkant dan wegvalt, bijvoorbeeld door ontslag of het verlies van je partner, blijft er soms weinig over van de betrokkene.

Verschillende levensfasen

Het door Jung geschetste proces is geen lineair proces, het is dus niet zo dat als je eerst volledig je masker hebt doorzien en de aspecten daarvan hebt opgenomen in je persoonlijkheid je vervolgens door kunt gaan naar een volgende fase. In elke levensfase en situatie kun je telkens weer reflecteren op de persona. Hoe vervul ik mijn rol nu en wat zegt dat over mij? Kan ik mezelf los zien van de rol(len) die ik vervul? Hoe zie ik er dan uit? Wat hoort bij mij en wat niet?

Naast het masker, benoemt Jung nog een aantal fasen in het individuatieproces, zoals het onder ogen zien en integreren van onze schaduwkant, de anima en animus (zijnde onze mannelijke en vrouwelijke aspecten) en ons werkelijke ik om tenslotte samen te vallen met het geheel, het Zelf met een grote letter Z. Het is doel is te worden wie je ten diepste bent.

Eerste gesprek

Neem contact op met Maria Vloet van Zingeving Arnhem. Zij beantwoordt al uw vragen en vertelt u alvast iets over haar werkwijze. Als u dat wenst maken we dan meteen een afspraak voor een eerste gesprek.

Contactgegevens

Uw gesprekspartner

Overlijden, ernstige ziekte, echtscheiding, ontslag. Spirituele -, religieuze – of bijna-doodervaring. Wat betekent dit voor uw leven? Maria Vloet is uw gesprekspartner en helpt u bij het vinden van een persoonlijk antwoord.

Laten we samen op zoek gaan

Heeft u liever dat ik u bel?

First